top of page
הפסקות חשמל היסטוריות
המרחב הביתי
הפסקת חשמל 65 .PNG

החשכת היום-יום

העיר ניו-יורק, 1942. כפי שצולמה מעבר לגדת נהר ההדסון, במהלך הפסקת חשמל נסיונית (יזומה). תמונה: Library of Congress

 

 


פרק שיתמקד בהחשכות רחבות היקף בין אם יזומות או בלתי-צפויות שהתרחשו כחלק מחיי היום-יום של אלפי ולעתים מליוני אנשים ואזרחים.

 

 

 


bottom of page