top of page

                                        Cheese 

                                                    Written by: Nikki Shcreiber
                                                 Directed by: FanSHEN company 

                                                                      (2013)

הפקה שביימו קולקטיב היוצרים fanSHEN  למחזה שאותו כתבה ניקי שרייבר (Schreiber).

הפקת site-specific שהועלתה בשנת 2013 בחלל משרדי ברחוב אוקספורד הלונדוני. מחזהה של שרייבר מספר את סיפורם של זוג, ג'ו ופריה אשר בעולמם הגבינה הולכת ואוזלת, מאלצת אותם למצוא דרכי קיום ופרנסה חלופיות ויצירתיות. המחזה, מהווה מעין אלגוריה לחברה הקפיטליסטית הצרכנית שבה המשאבים למעשה רק הולכים ואוזלים.

מספר דברים ייחודיים הפועלים על הקשר שבין צורה ותוכן מאפיינים את ההפקה המסוימת הזו של fanSHEN. ראשית, הבחירה שלהם להעלות את המחזה במשרד נטוש של חברת משכנתאות אשר איבדה את נכסיה בסמוך לעת ההפקה, כשהשחקנים הם עובדי החברה עצמם (non-actors) אשר נותרו מחוסרי עבודה. שנית, בחירתם כי תאורת המופע כולה תופעל על ידי כוח-פדָלים מחדרי כושר סמוכים למשרד. בעוד שיצירה והפקה זו אינן עובדות עם חשיכה מוחלטת, מציע החוקר והיוצר ליאם ג'ארוויס (Jarvis) כי ההפקה מציעה התייחסות לאסתטיקה של החשיכה (והתאורה, ביחסי גומלין) כחיבור המחודש בין תאורה לאנרגית העבודה הנדרשת כדי להפעילה (labour power) ולאספקט הכלכלי שבו כרוכה כל הארה. fanSHEN, טוען ג'ארוויס, יצרו שימוש מחוכם באסתטיקה של המופע ברובד שהוא מעבר לייצוג, אופן החושף את מנגנון הכוח והצריכה של המופע עצמו. כך, מציעים היוצרים מבט רפלקסיבי על הארת מופעים כחלק ממנגנונים קפיטליסטיים רחבים ומעלים לדיון שאלות של פרפורמנס בר-קיימא.[1]

טריילר רשמי של ההפקה:

 https://youtu.be/GWNUXrKvnfU
 

על ההפקה באתר של fanSHEN (שימו לב, שהקולקטיב שינה מאז את שמו לFast Familiar)

https://www.fanshen.org.uk/cheese


כתבה על ההפקה:

http://totaltheatre.org.uk/nikki-schreiber-fanshen-cheese/

https://todolist.london/cheese/ 

** מעניין לשים לב שבביקורת הזו (למטה) על ההפקה, הכותבת מתעלמת לחלוטין מהמישור הביקורתי-אקולוגי שהוא המישור העיקרי אותו מדגיש ליאם ג'ארוויס.

https://www.theupcoming.co.uk/2013/09/14/cheese-at-floor-one-theatre-review/

_________________________________

[1] Liam Jarvis, "Creating in the Dark: Conceptualizing Different Darknesses in Contemporary Theatre Practice" in Theatre in the Dark: Shadow, Gloom and Blackout in Contemporary Theatre. Adam Alston & Martin Welton (eds.) (London: Bloomsbury, 2017) 96-97.

bottom of page