top of page

                Dialogue in the dark    -    דיאלוג בחשיכה

                                             Andreas Heinecke (1988 - ongoing)  

 

Dialogue in the Dark ובשמו בעברית דיאלוג בחשיכה הוא פרויקט חווייתי המיועד לחוויה בקבוצות קטנות של עד 10 משתתפים, במסלול הנמשך כשעה וחצי ומודרך על-ידי מדריכים עיוורים או כבדי ראייה. התערוכה בנויה כמערכת חדרים חשוכים לחלוטין, המעוצבים כמרחבי יום-יום שונים (שוק, בית קפה, רחוב, בית, אתר שיט) שבה מודרכים המשתתפים, ובה הם עוברים דרך מסלולים שונים ובסיום המסלול מסבים לשיחה עם המדריך/ה, אף היא באפילה המוחלטת.

 

הפרויקט מוגדר כתערוכה, והוא פרי יוזמתו ידי היזם החברתי-עסקי ד"ר אנדריאס היינקה (Heinecke).

 

הפרויקט הוקם לראשונה בעיר פרנקפורט שבגרמניה בשנת 1988 וכשנה לאחר מכן אף בעיר דיסלדורף. הפרויקט צבר תאוצה והתערוכה הוקמה במקומות רבים נוספים ברחבי העולם וזוכה עד היום להכרה והצלחה בינלאומית. נכון להיום, הפרויקט הוצג ביותר ממאה ערים שונות ברחבי העולם, במסגרות ובהקשרים תרבותיים מגוונים כמרכזי אמנות, מרכזים קהילתיים, תיאטראות ומוזיאוני מדע למיניהם. בישראל, הוקמה התערוכה בשנת 2004 כחלק ממוזיאון הילדים בחולון, באגף המתפרש על פני כ-500 מטרים. בעקבות הצלחתה האדירה של התערוכה בקרב הקהל הישראלי, ובגיבוי תמיכות מוניציפליות ואחרות, נותרה התערוכה כתצוגת קבע, כחלק מן המוזיאון.[1]

 

אודות מטרותיו החברתיות המובהקות של הפרויקט מפרטת ד"ר דפנה בן שאול במאמרה "בליינד-דייט עם אני אחר: מפגשים על איון הראייה ב"דיאלוג בחשיכה"":

 

"בפרסומי האירוע מוגדר הביקור בדיאלוג בחשיכה כ"חוויה מרגשת לחושים" ו"כמפגש עם עצמי בקבוצה", ובתוך כך מטרתו החברתית-דידקטית מוצהרת: מטרותיו כוללות תעסוקת עיוורים וכבדי ראייה, שחלקם מתקשה להשתלב בעבודה אחרת, והוא מהווה פלטפורמה למפגש עם האחר והזדמנות להתקרב להבנת מצבו היומיומי דרך חוויה חושית ישירה."[2]

אתר הפרויקט העולמי:

https://www.dialogue-se.com/

 

אתר הפרויקט "דיאלוג בחשיכה" במוזיאון הילדים בחולון: (ניתן להזמין כרטיסים)

https://www.childrensmuseum.org.il/pages/childrens_activity/dialogue_in_the_dark.aspx

 

שיחת TEDX עם אנדריאס היינקה שבה הוא מספר על הרגעים בחייו אשר הובילו אותו ליוזמת הפרויקט:

https://www.youtube.com/watch?v=ApLYJ3sHxWA

 

_____________________________

[1] בן-שאול, דפנה. "בליינד דייט עם אני-אחר: מבטים על איון הראייה ב"דיאלוג בחשיכה","בצלאל: כתב עת לתרבות חזותית וחומרית 23 (2012).

  http://journal.bezalel.ac.il/he/protocol/article/3355 

[2] שם.

bottom of page