top of page

 This Unbuilt Room ("in dark" version)

Seth Kriebel & Zoe Bouras (2014)

The Unbuilt Room היא יצירתו של סת' קריבל (Kriebel). היצירה הועלתה מספר פעמים ואף בגרסאות שונות במקצת, כשבהמשך הצטרפה אל קריבל גם היוצרת זואי בוראס (Bouras).

היצירה המשלבת אלמנטים של משחק וגיימינג עם פרפורמנס, מיועדת לחוויה בקבוצות קטנות של עד כ-10 משתתפים. המשתתפים יושבים במעגל, וקריבל מתאר להם על-ידי תיאור מילולי בלבד מערכת של חדרים ופתחים, ואל מול שאלות בחירה שהמספר מציב, נדרשת הקבוצה לקבל החלטות יחד, לאן לפנות ומה לעשות. המנחה, מעודד את הקבוצה לדון ולבצע תהליך מושכל של קבלת החלטות משותפת, בשילוב של משחקיות ואסטרטגיה לוגית. בעוד שבגרסה הראשונית של היצירה לא נכלל בה חושך מוחלט, והמשתתפים יכלו לראות זה את זה, בשנת 2014 קיבל קריבל הזמנה מן ה-BAC Battersea Art Center  להעלות את עבודתו ובהזדמנות זו החליט לבצע גרסה בחשיכה מוחלטת של החוויה הקבוצתית.[1]

החוקר והיוצר מרטין וולטון (Welton) הוזמן לסייע לו בעבודה על הגרסה החשוכה. וולטון מציין כי מעורבות המשתתפים קיבלה צביון שונה לחלוטין עם החשכת האירוע; הבקשה לתקשר עם אנשים שזה עתה פגשת, לדון איתם ואף לקבל עמם החלטות - כל זאת בהיעדר הסיגנלים החזותיים המוסכמים (כמו הבעות פנים ושפת גוף, מבט) - גרמו להתחדדותם והתגוונותם של המבעים הקוליים של המשתתפים וכן לשפת גוף מעורבת הרבה יותר (מחוות ידיים, ישיבה תנועתית ועוד).[2] עוד על כך בדיון לא לראות ולא להיראות.

 

על היצירה The Unbuilt Room באתר של סת' קריבל:
 http://www.unbuiltroom.com/about

עוד על סת' קריבל ויצירות נוספות שלו, גם כן באתר:

 http://www.sethkriebel.com

 

תיעוד וידאו קצר המתאר את החוויה של המשתתפים. *שימו לב שכאן הם מתייחסים לגרסה המוארת.
http://www.unbuiltroom.com/video
 

_______________________________

[1] Martin Welton, "In Praise of Gloom: The Theatre Defaced," in Theatre in the Dark: Shadow, Gloom and Blackout in Contemporary Theatre, Adam Alston & Martin Welton (eds.) (London: Bloomsbury, 2017) 258-259.

[2] Ibid, 259-260.

bottom of page