:רשימת היוצרים/ות והיצירות

'Extant' collective (est. 1997)

'Sound&Fury' collective (est. 1998)

Dialogue in the Dark - Andreas Heinecke (1998-ongoing)

Lecture Notes on a Death Scene - 'Analogue' company (2009)

Cheese - Nikki Schreiber (2013)

 

Who you are  -  Chris Goode (2013) , How It Is  - Miroslav Balka (2009)

The Unbuilt Room - Seth Kriebel (2014)

The true History of the Tragic Life and Triumphant Death of Julia Pastrana, the Ugliest Woman in the World - Shaun Prendergast (1998)

Mr. Burns: A Post-Electric Play - Anne Washburn (2014)

This Varation - Tino Sehgal (2016)

ביבליוגרפיה:

אפלטון. הפוליטיאה, ז'. תרגום י.ג. ליבס. תל-אביב: שוקן 1985.

 

בורחס, חורחה לואיס. גן השבילים המתפצלים. בני ברק: הקיבוץ המאוחד, 1976.

 

בן-דב, יואב. תורת הקוונטים: מציאות ומסתורין. תל אביב: דביר, 1997.

 

בן-שאול, דפנה. "בליינד דייט עם אני-אחר: מבטים על איון הראייה ב"דיאלוג בחשיכה"". בצלאל: כתב עת לתרבות חזותית וחומרית 23 (2012).
http://journal.bezalel.ac.il/he/protocol/article/3355  נדלה בתאריך 18.8.2020

רז, יעקב. זן בודהיזם – פילוסופיה ואסתטיקה. אוניברסיטה משודרת, מודן 2006.

 

Alston, Adam & Welton, Martin. "Darkness, Perceptual Ambiguity and the Abyss: An Interview with Tom Espiner and George Home-cook". Theatre in the Dark: Shadow, Gloom and Blackout in Contemporary Theatre.  Alston, Adam & Welton, Martin (eds.) London: Bloomsbury, 2017. 131-168.

 

Cavallo, Amellia & Oshodi, Maria. "Staeing at Blindness: Pitch Black Theatre and Disability-led performance".Theatre in the Dark: Shadow, Gloom and Blackout in Contemporary Theatre. Alston, Adam & Welton, Martin (eds.) London: Bloomsbury, 2017. 169-191.

 

Craig, Edward Gordon. Official website: http://www.edwardgordoncraig.co.uk/

Edensor, Tim . "Introduction to Geographies of Darkness". Cultural Geographies  Vol. 22, No. 4, Special Issue: Geographies of darkness (October 2015), 559-565
 

Edensor, Tim. "Light Design and Atmosphere". Visual Communication 14:3 (2015).
 

Edensor, Tim. "Reconnecting with darkness: gloomy landscapes, lightless

places". Social & Cultural Geography 14:4 (2013). 446-465.
 

Goldberg, Roselee. Performance Art: From Futurism to the Present. London: Thames & Hudson, 1979.

Ingengery, Angelo. "Della Poesia rappresentativa e del modo di rappresente le favole sceniche". in A. Nichol (ed.), Stewart Masques and the Renaissance Stage. London: Harrop & Co, 1937. [1598].

 

Jarvis, Liam. "Creating in the Dark: Conceptualizing Different Darknesses in Contemporary Theatre Practice". Theatre in the Dark: Shadow, Gloom and Blackout in Contemporary Theatre. Alston, Adam & Welton, Martin (eds.) London: Bloomsbury, 2017. 88-110.

Jeary, Lois. "Lecture Notes on a Death Scene", EXEUNT online Magazine. published 1 December 2011, retrieved: 7 September 7, 2020 http://exeuntmagazine.com/reviews/lecture-notes-on-a-death-scene/

Maeterlinck , Maurice. The intruder. Richard Hovey (trans.) New York: Duffield, 1908. 215-259.

 

Palmer, Scott. "Harnessing Shadows: A Historical Perspective on the Role of Darkness in the Theatre". Theatre in the Dark: Shadow, Gloom and Blackout in Contemporary Theatre. Alston, Adam & Welton, Martin (eds.) London: Bloomsbury, 2017. 37-63.

 

Radman, Zdravko. The Hand, an Organ of the Mind: What the Manual Tells the Mental. ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2013.

Sartre, Jean Paul. Being and Nothingness. trans. Hazel. E. Barnes. New York: Washington Square Press, 1969.
 

Shaw, Robert. "Controlling Darkness: Self, Dark and the Domestic Night". cultural geographies Vol. 22:4 (2015). 585-600

Schechner, Richard. Performance Studies: An Introduction. New York: Routledge, 2002.

Sofer, Andrew. Dark Matter: Invisibility in Drama, Theater and Performance. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2013.

 

Sorensen, Roy. "We See in the Dark," NO^UUS 38:3 (2004) 456–480.

 

States, Bert O.. Great Reckonings in Little Rooms: On the Phenomenology of Theater. Berkley: University of California Press, 1985.

Tanizaki, Jun’ichiro. In Praise of Shadows. trans. Thomas J. Harper and

Edward G. Seidensticker. London: Cape, 1977.

 

Welton, Martin. "Dark Visions: Looking at and in Theatrical Darkness". Theatre Journal 69 (2017) 497-513.

 

Welton, Martin. Feeling Theatre. London: Queen Mary University Press, 2012.

Welton, Martin. "In Praise of Gloom: The Thearte Defaced". Theatre in the Dark: Shadow, Gloom and Blackout in Contemporary Theatre. Alston, Adam & Welton, Martin (eds.) London: Bloomsbury, 2017. 244-264.

Whitemore, Jon. Directing Postmodern Theater: Shaping Signification in Performance. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1994.